Hatályos: 2023. október 12-től

 

Az ügyfélszolgálat elérhetősége:

Offline ügyfélszolgálat csak előzetes bejelentkezéssel: 1068 Budapest, Felsőerdősor 5. 
Telefon: (06-70)-365-3530

Nyitva tartás: munkanapokon 9:00 - 17:00 óra között (csak előzetes bejelentkezéssel)
Online ügyfélszolgálat: info[at]cegkivonat.hu

Tartalomjegyzék

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. A Szolgáltató neve, címe és az Általános Szerződési Feltételek célja, hatálya
1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye
1.2. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya
1.3. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya
1.4. Fogalom-meghatározások
2. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások meghatározása
2.1. A Szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása
3. Általános tudnivalók, feltételek
3.1. A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása
3.2. A tartalomszolgáltatás és közvetített tartalomszolgáltatás megrendelésének módja
3.3. A Megrendelés, vásárlás elfogadása
3.4. A szolgáltatások igénybevételének módja
4. Regisztráció
4.1. Előfizetői regisztráció
4.2. Hibás adatok
5. A céginformációk (termékek) fajtái
5.1. Névjegy
5.2. Cégkivonat
5.3. E- hiteles cégkivonat
5.4 Cégmásolat
5.5. Eredmény-kimutatás
5.6. Mérleg
5.7. Kiegészítő melléklet
5.8. A közhiteles cégkivonat
5.9. Közhiteles cégmásolat
6. Rendelés és szállítás
6.1. Online megrendelés
6.2. Online és e-mail szállítás
6.3. Postai szállítás
6.4. Futárral történő kiszállítás
7. A felelősség korlátozása
7.1. Felelősség a használat során
7.2. Hibás használat
7.3. Hibás adatmegadás
8. Adatvédelem
9. Fizetés
9.1. Bankkártyás fizetés.
9.2. Banki utalás
9.3. Utólagos banki utalás
9.5. PayPal fizetés
10. Számlázás
10.1. Offline vásárlás
10.2. Online vásárlás

1. A Szolgáltató neve, címe és az Általános Szerződési Feltételek célja, hatálya

1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye

Cég neve: Cégadat Céginformációs Kft.
Székhely: 1078 Budapest, Hernád utca 4. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-422131
Adószám: 32400447-2-42
Bankszámlaszám: 11748007-24836120-00000000
A továbbiakban: Szolgáltató

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya

1.2.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja a Szolgáltató közvetített internetes, mobil tartalomszolgáltatás (cégdokumentumok) nyújtásának igénybevételének, jogi feltételeinek és körülményeinek meghatározása, különös tekintettel a Szolgáltatás tárgyára, a fizetés rendjére és a Szolgáltatás minőségi követelményeire.

1.2.2. A Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételekkel jogosult internet- és mobil-, közvetített internetes tartalom (cégdokumentumok) szolgáltatására, megrendelések teljesítésére és kapcsolódó Szolgáltatások nyújtására, amely Szolgáltatásokat a Megrendelők számára az irányadó jogszabályokra figyelemmel, a jelen vállalkozási feltételekkel biztosít.

1.2.3. A Szolgáltatások Megrendelője, Regisztrált Előfizetője lehet természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Az Általános Szerződési Feltételek személyi hatálya kiterjed az Internet-felhasználókra (internetes látogatókra), Mobiltelefon-használókra és Regisztrált Előfizetőkre és a Szolgáltatóra.

1.3. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya

1.3.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. október 12.-étől hatályosak.

1.3.2. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed valamennyi földrajzi területre, ahol a Szolgáltató Szolgáltatásokat nyújt.

1.4. Fogalom-meghatározások

Az Általános Szerződési Feltételekben  amennyiben a szövegkörnyezetből más nem következik  a következő kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

Internet-felhasználó az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki az internetes tartalomszolgáltatásokat nyújtó weblapok látogatója.

Megrendelő az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki térítés ellenében igénybe veszi az Országos Cégkivonat Szolgáltató Kft on-line szolgáltatásait.

Regisztrált Előfizető az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akinek a Szolgáltató regisztráció alapján Előfizetett Szolgáltatást nyújt.

Szolgáltatás a Szolgáltató közvetített internetes tartalmat (cégdokumentumokat) nyújt internetes rendszerének segítségével. Az Általános Szerződési Feltételek alapján a Szolgáltató egy vagy több Szolgáltatást nyújt a Megrendelő, Regisztrált Előfizető számára.

Szolgáltató az Cégadat Céginformációs Kft. A Szolgáltató az Igazságügyi Minisztérium disztribútora, így jogosult céginformációs szolgáltatások nyújtására.

Szolgáltatási regisztráció, az a folyamat, melynek során az Előfizető, illetve Megrendelő megadja a személyes adatait (melyet a Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzat alapján kezel), illetve elfogadja a Felhasználási Szerződés feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot.

1.5. Közzététel

A mindenkor hatályos üzletszabályzat a Szolgáltató irodájában (1068 Budapest, Felsőerdősor 5.), valamint az interneten tekinthető meg (ÁSZF és Adatvédelem oldalon.)

2. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások meghatározása

 2.1. A Szolgáltatások meghatározása, célja, általános jellemzői és rövid leírása

Üzleti Szolgáltatás: a Szolgáltató által térítés ellenében közvetített tartalomszolgáltatások, céginformációk.

Az Üzleti Szolgáltatásokat bármely Megrendelő, Vevő, Regisztrált Előfizető, Mobiltelefon-használó megrendelheti.

Az Üzleti Szolgáltatások megrendelésekor szolgáltatási díj fizetendő.

A Szolgáltató az alábbi Üzleti Szolgáltatást nyújtja:

A Szolgáltató közvetített tartalomszolgáltatást nyújt, melynek keretében a Megrendelő az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (1054 Budapest, Kossuth tér 4.) rendszerében nyilvántartott cégekkel kapcsolatos, közirat és céginformáció adataihoz tud térítés ellenében interneten keresztül online módon hozzáférni. A szolgáltatáshoz regisztrált előfizetési lehetőség is tartozik. A közvetített tartalomszolgáltatás díja Bankkártyás fizetéssel, átutalással, csekken vagy a PayPal fizetési rendszerén keresztül egyenlíthető ki. Ezen túlmenően a már beazonosított és tartozással nem rendelkező ügyfeleink utólagos fizetéssel is kiegyenlíthetik megrendelésüket.

A Szolgáltatásról további részletek a szolgáltatás weblapjain (http://www.cegkivonat.hu ) találhatók

3. Általános tudnivalók, feltételek

3.1. A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő, Regisztrált Előfizető figyelmét arra, hogy a Szolgáltatások igénybevételével

 1. A Megrendelő, Regisztrált Előfizető elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit, és magára nézve azt kötelező érvényűnek veszi;
 2. A Megrendelő, Regisztrált Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy a díjfizetésről számla igénylése esetén a természetes személynek meg kell adnia a Szolgáltató számára a nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét. A jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén a cég nevét, a számlázási címét, telefonszámát és e-mail címét kell megadnia, mely adatokat a Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzat szerint kezel, és azokat az adatalany előzetes hozzájárulása nélkül nem szolgáltat ki harmadik fél számára semmilyen keretek között.

3.2. A tartalomszolgáltatás és közvetített tartalomszolgáltatás megrendelésének módja

A nyilvántartott céggel kapcsolatos közirat és céginformáció megrendelése elektronikus úton interneten keresztül: a http://www.cegkivonat.hu oldalon;

3.3. A Megrendelés, vásárlás elfogadása

A Megrendelést, vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Megrendelő, Regisztrált Előfizető az alábbi oldalakon található kötelezően kitöltendő adatbeviteli mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3.4. A szolgáltatások igénybevételének módja

A szolgáltatások igénybevételének módja a Szolgáltatások weboldalain részletesen megadott módon lehetséges:

 1. a Szolgáltatások elérhetősége: céginformáció a http://www.cegkivonat.hu webcímen 
 2. a cegkivonat.hu oldal szolgáltatásainak weblapon keresztüli igénybevétele:
 1. A Megrendelőnek a http://www.cegkivonat.hu weboldalon kell megadnia a keresett vállalkozás adatait (név, cégjegyzékszámát v. adószám).
 2. Ha a cégjegyzékszámot, adószámot nem ismeri, akkor elegendő a kereső mezőben a cég nevét vagy névkezdetét megadnia. Keresés után megjelenik a találati lista, melyből kiválaszthatja a keresett céget, ekkor a cég adatai automatikusan átmásolódnak a megfelelő mezőkbe.
 3. Ezt követően a Megrendelőnek egy újabb ablakban kell további adatokat megadnia a megrendelő és a költségviselőről és az esetleges szállítási adatokról.
 4. Az adatok megadása után megjelenik a "Megrendelési Szerződés" ahol a megrendelés adatai újra ellenőrizhetőek és a megrendelés érvényesíthető.
 5. Ezt követi a fizetési módok megadása. Itt kiválaszthatja a megfelelő fizetési lehetőséget. A megrendelést a megfelelő fizetési módra kattintva indíthatja el. Az online utalásos fizetés után a lehetőség van az igazolószelvény feltöltésére.
 6. Sikeres fizetés esetén az oldal automatikusan továbblépteti a Megrendelőt és e-mailben elküldi a megrendelt dokumentumot.
 7. Probléma esetén az ügyfélszolgálat tud információt nyújtani a következő elérhetőségeken: telefon: (06-70)-365-3530 (nyitva tartás: munkanapokon 9:0017:00 óra között); online ügyfélszolgálat: info[at]cegkivonat.hu 

4. Regisztráció

4.1. Előfizetői regisztráció

Adatvédelmi okokból a Szolgáltató nem alkalmazza.

4.2. Hibás adatok

A Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

5. A céginformációk (termékek) fajtái

5.1. Névjegy

Tartalmazza és hitelesen tanúsítja a cégjegyzék fontosabb rovataiban fennálló bejegyzéseket.

5.2. Cégkivonat

Mint közokirat tartalmazza éeacute;s hitelesen tanúsítja a cégjegyzék rovataiban vezetett, adott időpontban fennálló (jogerős/érvényes) bejegyzéseket.

5.3. E- hiteles cégkivonat

Egy online cégkivonat, melyen az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálatának elektronikus aláírása, valamint időbélyege szerepel.

Kiterjesztése:es3. formátum. Az elektronikus aláírást és időbélyeget a MICROSEC e-Szignó programja biztosítja.

5.4 Cégmásolat

Mint közokirat tartalmazza és hitelesen tanúsítja a cégjegyzék rovataiban vezetett, az adott cégre vonatkozó valamennyi fennálló vagy törölt bejegyzést.

5.5. Eredmény-kimutatás

A cégbíróságokon nyilvántartott gazdasági társaságok által letétbe helyezett éves beszámoló jelentés a pénzforgalomról (a vállalkozás tárgyévi mérleg szerinti a vállalkozónál maradó eredményének levezetése, összetevőinek bemutatása).

5.6. Mérleg

A cégbíróságokon nyilvántartott gazdasági társaságok által letétbe helyezett éves beszámoló jelentés az eszközökről (A mérleg pénzértékben kifejezett, azaz értékelt  eszközökből (a vagyon megjelenési formája), illetve forrásokból (a vagyon eredete) áll.

5.7. Kiegészítő melléklet

Azokat az adatokat tartalmazza, amelyek a vagyoni és pénzügyi helyzet, valamint a mqködés megbízható és valós bemutatásához a mérlegben és eredmény-kimutatásban szereplőkön túlmenően szükségesek. Egyaránt tartalmazhat számadatokat és szöveges megjegyzéseket.

5.8. Közhiteles cégkivonat

A közhiteles cégnyilvántartás a cégjegyzékből, valamint a cégjegyzékben szereplő adat, jog vagy tény (a továbbiakban együtt: adat) igazolására szolgáló mellékletekből, illetve egyéb olyan okiratokból áll, melyeknek benyújtására a céget közérdekből, illetve a forgalom biztonsága, valamint a hitelezői érdekek védelme céljából törvény kötelezi (a továbbiakban együtt: cégiratok). A közhiteles cégkivonat lehet elektronikus (es3 vagy pdf formátum), illetve nyomtatott (aláírást és pecsétet tartalmaz) formátumu lehet. A papir alapú dokumentum postai úton vagy futárral kerül a megrendelőhöz.

5.9. Közhiteles cégmásolat

Mint közokirat tartalmazza és hitelesen tanúsítja a cégjegyzék rovataiban vezetett, az adott cégre vonatkozó valamennyi fennálló vagy törölt bejegyzést.

A közhiteles cégmásolat lehet elektronikus (es3 vagy pdf formátum), illetve nyomtatott (aláírást és pecsétet tartalmaz) formátumu lehet. A papir alapú dokumentum postai úton vagy futárral kerül a megrendelőhöz.

6. Rendelés és szállítás

6.1. Online megrendelés

A céginformációs szolgáltatás online módon a Szolgáltató internetes oldalán vagy a Szolgáltato e-mail címén (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) keresztül rendelhető meg.

6.2. Online és e-mail szállítás

A Megrendelő által kifizetett elektronikus és hiteles dokumentum minden esetben e-mail-ben kerül elküldésre. Csak a közhiteles kiadmányokat kérhetők papir alapon

6.3. Postai szállítás

Posta - postázási díj: 800,- Ft+ÁFA

A beérkezett megrendelések postázása a következő munkanapon, elsőbbségi, ajanlott küldeményként történik.

A Magyar posta kézbesítési hibájából eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

6.4. Futárral történő kiszállítás

Futár - díj ellenében: 2.000,- Ft + ÁFA

A beérkezett megrendelések a következő munkanapon kerülnek átadásra a GLS Futárszolgálatnak kézbesítésrte.
A kézbesítés a következő munkanapon történik.

A futárszolgálat hibájából bekövetkező csúszásokért felelősséget vállalni nem tudunk.

7. A felelősség korlátozása

7.1. Felelősség a használat során

A Szolgáltatásokat a Megrendelők és a Regisztrált Előfizetők saját felelősségükre használhatják.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a harmadik fél által szolgáltatott információtartalmakért, amelyek magán a weboldalon illetve az azon keresztül letölthető dokumentumokban megjelennek.

A lapokon megrendelhető céginformációs adatok az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatától származnak, azok tartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató garantálja, hogy a weboldalán megrendelt és kifizetett cégdokumentumok a céginformációs szolgáltatótól változatlan formában és tartalommal jutnak el a szolgáltatás igénybevevőjéhez.

A Szolgáltató a megrendelés díjának erejéig felelősséget vállal azért, hogy a weboldal rendeltetésszerű és helyes használata mellett a szolgáltatás igénybevevői hozzájussanak a cégdokumentumokhoz.

A cégkeresés a Szolgáltató saját, frissített cégnév adatbázisban történik, melynek esetleges pontatlanságáét az üzemeltető nem vállal felelősséget.

Hiteles, hatályos adatokat az adott cégjegyzékszámhoz tartozó letöltött/megrendelt dokumentumok tartalmaznak.

A cégjegyzékszám, cégnév, és adószám szerinti keresést biztosító adatbázis a Cégközlöny, APEH , KSH, és az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának adatbázisa alapján folyamatosan frissül. A Szolgáltató a bekerülő adatokat a tőle elvárható legnagyobb gondossággal dolgozza fel. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az információk a folyamat során megsérülnek, nem kerülnek be az adatbázisba, vagy kivételes esetekben nem a hivatkozott vállalkozáshoz kerülnek be.

A Szolgáltató üzemeltetője nem tartozik felelősséggel azon esetleges károkért, amelyek

 1. a weboldalak illetve az azon keresztül kapott információk felhasználásához kapcsolhatók;
 2. a szolgáltatás esetleges átmeneti használatra képtelen állapotából származnak;
 3. harmadik félnek felróható okokból (nem megfelelő működés, hiányosság, hiba, üzemzavar, információtovábbítási késedelem, vírus, vonalhiba) keletkeznek.

A Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár az adatbázisban foglalt információk megjelenésével, jogszerűségével, helytállóságával kapcsolatosan, beleértve az esetlegesen téves vagy nem naprakész információtartalomból eredeztethető következményeket is.

7.2. Hibás használat

A fizetés lépéseit pontosan kell követni. Hibás kezelésből eredő károkért (pl. szükségtelen telefonhívásért, többszörös online utalásért) felelősséget nem vállalunk, díjat vissza nem térítünk.

7.3. Hibás adatmegadás

Amennyiben a Megrendelők hibás adatot adnak meg, például e-mail cím, számlázási, levelezési vagy szállítási cím, illetve telefon- vagy mobiltelefonszám, továbbá bankszámlaszám, avagy hibás vagy hiányos cégdokumentum-lekérés, akkor a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

8. Adatvédelem

Adatvédelem

9. Fizetés

A céginformációs szolgáltatás díjának kiegyenlítése:

9.1. Online bankkártyás fizetés

 1. A fizetési mód kiválasztása: Bankkártya.
 2. A megrendelés elküldése során a Megrendelő elfogadja a számlaadás feltételeit.
 3. A szolgáltatásról szóló számlát, a fizetést követően a Megrendelőnek e-mailben megküldjük. A számlát a Megrendelőnek kell kinyomtatnia. Az így készült számla eredeti, a Vevő példánya (aláírás és pecsét nélkül is érvényes), könyvelésre alkalmas és eleget tesz a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet követelményeinek.
 4. A 'Megrendelés' elküldése után újból ellenőrizhetők az elküldött adatok és a fizetési mód és összeg. A 'TOVÁBB a bankkártyás fizetéshez' gomb lenyomásával a fizetési oldalra juthatunk.
 5. Weboldalunk részére a kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
 6. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013.
 7. Bankkártya adatai hozzánk nem jutnak el. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül az általuk üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a cegkivonat.hu oldalán. A cegkivonat.hu az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.
 8. barion_logo
 9. A fizetési tranzakció után a Megrendelő visszakerül a cegkivonat.hu lapjára, és a Szolgáltató munkatársai megkezdik a Megrendelés feldolgozását. Maximum egy órán belül e-mailben megküldik a megrendelt dokumentumot és a számlát.

9.2. Banki utalás

 1. A fizetési mód kiválasztása: Banki átutalás.
 2. A számlázási adatok megadása a megjelenő lapon, a számlaadás érdekében.
 3. A megrendelés elküldése során a Megrendelő elfogadja a számlaadás feltételeit.A szolgáltatásról szóló számlát, a fizetést követően a Megrendelőnek e-mailben megküldjük. A számlát a Megrendelőnek kell kinyomtatnia. Az így készült számla eredeti, a Vevő példánya (aláírás és pecsét nélkül is érvényes), könyvelésre alkalmas és eleget tesz a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet követelményeinek.
 4. A 'Megrendelés' elküldése után újból ellenőrizhetők az elküldött adatok és a fizetési mód és összeg. A 'TOVÁBB a banki utaláshoz' gomb lenyomásával a fizetési oldalra juthatunk.
 5. A fizetési oldalon minden információ megjelenik a banki utalás elvégzéséhez. (A Szolgáltató bankja, bankszámlaszáma, az átutalandó összeg és a közleménybe irandó információ)
 6. A Megrendelő saját számlavezetéső bankjában elvégzi az átutalást és az átutalás végén letöltheti az igazoló dokumentumot.
 7. Az összeg megérkezése után (banki munkaidőben általában 1-2 óra) a Szolgáltató munkatársai megkezdika megrendelés feldolgozását és küldik a kért kiadmányt.
 8. Amennyiben a Megrendelő gyorsítani szeretné a folyamatot, az átutalás megtörténtét igazoló dokumentum feltöltével megteheti. A feltöltés után a Szolgáltató munkatársai megkezdik a megrendelés feldolgozását. A feltöltés folyamata:
  1. ha a Megrendelő nem zárta be a Szolgáltató oldalát, a 'bizonylat feltöltése' gomb megnyomása után feltöltheti az átutalás megtörténtét igazoló dokumentumot.
  2. amennyiben bezárásra került a Szolgáltató oldala, újra megnyítás után (cegkivonat.hu) az 'Átutali igazolás' menüpont kiválasztásával feltöltheti az átutalás megtörténtét igazoló dokumentumot.

9.3. Utólagos banki utalás

 1. A fizetési mód kiválasztása: Utólagos banki utalás. (Csak olyan Megrendelők választhatják, akiknek van már kifizetett megrendelése, és nincs tartozása a Szolgáltató felé.)
 2. A megrendelés elküldése során a Megrendelő elfogadja a számlaadás feltételeit.A szolgáltatásról szóló számlát, a fizetést követően a Megrendelőnek e-mailben megküldjük. A számlát a Megrendelőnek kell kinyomtatnia. Az így készült számla eredeti, a Vevő példánya (aláírás és pecsét nélkül is érvényes), könyvelésre alkalmas és eleget tesz a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet követelményeinek.
 3. A 'Megrendelés' elküldése után újból ellenőrizhetők az elküldött adatok és a fizetési mód és összeg. A 'TOVÁBB az utólagos banki utaláshoz' gomb lenyomásával a fizetési oldalra juthatunk.
 4. A fizetési oldalon minden információ megjelenik a banki utalás elvégzéséhez. (A Szolgáltató bankja, bankszámlaszáma, az átutalandó összeg és a közleménybe irandó információ
 5. A Megrendelő saját számlavezetéső bankjában tiz napon belül el kell, hogy végezze az átutalást.
 6. Az összeg megérkezésétől függetlenül a Szolgáltató munkatársai megkezdika megrendelés feldolgozását. Maximum egy órán belül e-mailben megküldik a megrendelt dokumentumot és az átutalásos számlát.

9.4. PayPal fizetés

 1. A fizetési mód kiválasztása: PayPal.
 2. A számlázási adatok megadása a megjelenő lapon, a számlaadás érdekében.
 3. A megrendelés elküldése során a Megrendelő elfogadja a számlaadás feltételeit. A szolgáltatásról szóló számlát, a fizetést követően a Megrendelőnek e-mailben megküldjük. A számlát a Megrendelőnek kell kinyomtatnia. Az így készült számla eredeti, a Vevő példánya (aláírás és pecsét nélkül is érvényes), könyvelésre alkalmas és eleget tesz a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet követelményeinek.
 4. A 'Megrendelés' elküldése után újból ellenőrizhetők az elküldött adatok és a fizetési mód és összeg. Minden információ megjelenik egy banki utalás elvégzéséhez. (A Szolgáltató bankja, bankszámlaszáma, az átutalandó összeg és a közleménybe irandó információ.)
 5. A 'TOVÁBB a PayPal fizetéshez' gomb lenyomásával átkerülünk a PayPal fizetési oldalára.
 6. A Megrendelő a kért adatok megadása, a fizetés elvégzése után visszakerül a Szolgáltató oldalára.
 7. A sikeres fizetésről a PayPal értesítést küld a Szolgáltatónak (általában 10-15 perc). Ezek után a Szolgáltató munkatársai megkezdika megrendelés feldolgozását és küldik a kért kiadmányt (maximum 1 óra).

10. Számlázás

10.1. Offline vásárlás

Offline (készpénzfizetéses) vásárlásra nincs mód.

10.2. Online vásárlás

Minden esetben áfás számlát állítunk ki. A szolgáltatásról szóló számlát, a fizetést követően a Megrendelőnek e-mailben megküldjük. A számlát a Megrendelőnek kell kinyomtatnia. Az így készült számla eredeti, a Vevő példánya (aláírás és pecsét nélkül is érvényes), könyvelésre alkalmas és eleget tesz a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet követelményeinek.


A cookie-k segítenek a cégkivonat.hu oldal szolgáltatásaink biztosításában.
Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.