Amennyiben a cégadatokat valamely szolgáltató, vagy hatóság számára kívánja benyújtani, kérjük a megrendelés előtt tájékozódjon, hogy az adott hivatal az alábbiak közül melyik változatot fogadja el.

 • Cégkivonat A cégkivonat az adott cégre vonatkozóan tartalmazza a cégjegyzékben szereplő, az adott időpontban fennálló összes hatályos bejegyzést.
  minta
 • Cégmásolat (cégtörténet) A cégmásolat az adott cégre vonatkozóan tartalmazza a cégjegyzékben szereplő, az adott időpontban fennálló összes hatályos és törölt bejegyzést is.
  minta
 • Cégnévjegy A cégnévjegy az adott cégre vonatkozóan a következő hatályos adatokat tartalmazza: a cég elnevezése, bejegyzésének időpontja, székhelye, adószáma, statisztikai számjele, pénzforgalmi jelzőszáma.
  minta
 • Cégbizonyítvány A cégbizonyítvány az adott cégre vonatkozóan tartalmazza a cégjegyzék egy kiválasztott rovatában szereplő, az adott időpontban fennálló összes hatályos vagy törölt bejegyzést.
  minta
 • Mérleg Az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatánál - a cégbíróságokon nyilvántartott gazdasági társaságok által - letétbe helyezett éves beszámoló jelentések része.
  A számviteli mérleg olyan kimutatás, amely egy adott időpontra vonatkozóan bemutatja a vállalkozás vagyonának összetételét (eszközök), valamint ezeknek a vagyonelemeknek a finanszírozási forrását (források).
  A számvitelre vonatkozó jogszabályok szerint az üzleti év végén kötelező a mérlegkészítés.
  A Számviteli törvény kétféle ? ?A?, illetve ?B? változatú ? mérleg készítésére ad lehetőséget.

  Valamennyi kiadmányban szereplő adat eredeti állapotában - a letétbe helyezett bizonylatok alapján - kerül feltüntetésre, így a közvetített adatok számszaki helyességéért az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nem vállal felelősséget (a Cégkivonat.hu Kft, mint disztribútor sem). Ugyanakkor az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felel azért, hogy az általa közvetített adatok az adatszolgáltatás időpontjában azonosak a letétbe helyezett bizonylatok adataival.
  minta

 • Eredmény-kimutatás Az eredménykimutatás bemutatja egy adott időszak (jellemzően üzleti év) bevételeit és ráfordításait, továbbá ezek különbözeteként a vállalkozás nyereségét, illetve veszteségét.
  Az eredménykimutatás arra szolgál, hogy az érdekelt felek (tulajdonosok, befektetők, hitelezők)
  - fel tudják mérni a vállalkozás teljesítményét egy adott időszakban,
  - és ebből következtetéseket vonjanak le a jövőbeli teljesítményre nézve,
  - megbecsüljék a jövőbeni kockázatokat,
  - osztalékfizetésről dönthessenek.
  minta
 • Kiegészítő melléklet Tartalmazza mindazokat a kiegészítő információkat, amelyek szükségesek a mérleg és eredménykimutatás megértéséhez.
  Például: A vállalkozás mérlegéből látszik, hogy a tárgyi eszközök értéke jelentősen csökkent az előző évhez képest. Ebből az információból nem derül ki, hogy mi volt a vagyon csökkenésének az oka (lehetett például káresemény, vagy az eszközök értékesítése a tevékenységi kör változása miatt), tehát a kiegészítő mellékletben kell rá utalni.
  A magyar számviteli előírások szerint a kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell:
  - a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelését,
  - a számviteli politika meghatározó elemeinek leírását,
  - a beszámoló elkészítésénél alkalmazott eljárásokat,
  - a tárgyidőszakban esetlegesen feltárt jelentős összegű hibák hatását,
  - a kapcsolt vállalkozásokat, és a velük való üzleti kapcsolatokat,
  - a vezető tisztségviselők, igazgatóság és felügyelő bizottság által kapott juttatásokat,
  - a konszolidálásra vonatkozó eljárásokat és adatokat,
  - az időbeli elhatárolások részletezését,
  - a mérlegen kívüli kötelezettségek bemutatását,
  - a függő és biztos kötelezettségvállalásokat,
  - a saját tőke változását, valamint a saját részvények (üzletrészek) visszavásárlását,
  - átlagos létszám- és béradatokat,
  - a rendkívüli tételeknek a társasági adóra gyakorolt hatását,
  - a befektetett eszközök változását,
  - az értékpapírok értékelésének változását,
  - az exportértékesítés árbevételét a felvevő piacok szerinti bontásban,
  - az értékesítés árbevételét tevékenységek szerinti bontásban,
  - a kapott támogatásokat,
  - a kutatás-fejlesztésre fordított összegeket,Promóciós listák
  - a környezetvédelmi rendeltetésű eszközöket és kötelezettségeket,
  - a vállalkozás telephelyeire vonatkozó adatokat.
  minta
 • Iratjegyzék Információ és lista a cégre vonatkozó cégiratokról (benyújtás ideje, célja, benyújtó, feldolgozás, stb.).
  minta
 • Cégíratok A Cégirat az elektronikus okiratként tárolt beadványok és végzések esetében kérhető. Az elektronikus irat adatait (iratok, aláírások, adatlapok, stb.) tartalmazza.
  minta
 • Cégközlöny/közlemény Az új társaságok bejegyzésére, illetve a változások, elutasító és kijavító végzések, végelszámolási eljárások, törlések és megszűnések, csőd- és felszámolási eljárások közzétételére vonatkozó bírósági közleményekből az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő SzolgálatOnline Cégközlönyt szerkeszt.
  A bejegyzett adatok változásáról szóló közlemény a cégjegyzékszám megjelölésével, valamint a cég elnevezésének, székhelyének és adószámának feltüntetésével teszik közzé. Ha a változás a társasági szerződés módosítását is jelenti, a közlemény ezt az időpontot is tartalmazza.
  A Cégközlöny adott cégre vonatkozó oldalai kérhetőek.
  minta
 • Cégfigyelés A Cégfigyelés szolgáltatása lehetővé teszi, hogy a felhasználók értesítést kapjanak a figyeltetett cégekkel kapcsolatban a CÉGKÖZLÖNY különböző fejezeteiben megjelent közleményekről, illetve a figyeltetett cégekkel kapcsolatos beadványokról.
  Amikor valamelyik figyeltetett céggel kapcsolatosan közzétételi közlemény jelenik meg a CÉGKÖZLÖNYBEN, vagy a cégnyilvántartásban vezetett adatokban valamilyen változás következik be, akkor a változás tényéről elektronikus levelet küldünk az ügyfél elektronikus postacímére.
  Jelenleg a Cégközlöny alábbi fejezeteiben megjelenő közlemények:
  ? Új társaságok bejegyzése,
  ? Változások közzététele,
  ? Elutasító, kijavító és egyéb végzések,
  ? Végelszámolási eljárások,
  ? Törlések (megszűnések, egyszerűsített végelszámolások),
  ? Csődeljárások,
  ? Felszámolási eljárások,
  illetve a cégnyilvántartásában bekövetkező
  ?Éves beszámoló jelentés (mérleg) letétbe helyezése
  események figyelését lehet kérni.
  minta
 • Promóciós listák Adatbázisunk az összes - mintegy 900 000 - Magyarországon bejegyzett cég fontosabb adatait tartalmazza - cégnév, székhely, főtevékenység, árbevétel, létszám, mérleg szerinti eredmény, kapcsolt, személyek, cégek, elérhetőségek, stb...
  Ebben az adatbázisban többfajta lekérdezést lekérdezés szerint tudunk keresni: pl. cégnév, székhely címe, pénzügyi, gazdasági adatok, tevékenység, illetve más céginformációk alapján, akár összetett kereséssel is
  Alapadatok (cégnév, cím, cégjegyzékszám, adószám, főtevékenység, cég státusza)

  minta

A cookie-k segítenek a cégkivonat.hu oldal szolgáltatásaink biztosításában.
Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.